Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

115

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
Ngày ban hành: 31/12/2000
Ngày có hiệu lực: 31/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính số 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành thủy sản, khí tượng thủy văn.
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn Bổ sung Về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến
Ngày ban hành: 26/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 77/2000/NĐ-CP

Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí
Ngày ban hành: 15/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành: 17/11/2000
Ngày có hiệu lực: 02/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2000/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày không thoát ly
Ngày ban hành: 09/11/2000
Ngày có hiệu lực: 09/11/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
Ngày ban hành: 20/10/2000
Ngày có hiệu lực: 05/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
Ngày ban hành: 17/10/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 96
Tổng số trong ngày: 5148
Tổng số trong tuần: 47459
Tổng số trong tháng: 29661
Tổng số truy cập: 7793511