Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

16

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 1/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
Ngày ban hành: 09/01/1988
Ngày có hiệu lực: 09/01/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 08/TT-LB

Về kế hoạch hoá và kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương
Ngày ban hành: 13/10/1987
Ngày có hiệu lực: 01/10/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1/LB-TT

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia
Ngày ban hành: 30/03/1987
Ngày có hiệu lực: 01/10/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 3-TT/LB

Hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
Ngày ban hành: 22/02/1986
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1-LĐ/TT

Hướng dẫn sắp xếp và tổ chức lại lao động trong quá trình sắp xếp và tổ chức lại sản xuất và xây dựng
Ngày ban hành: 23/03/1985
Ngày có hiệu lực: 07/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1/TBXH

Ngày ban hành: 01/01/1983
Ngày có hiệu lực: 01/01/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 7/TBXH

Hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện
Ngày ban hành: 16/07/1982
Ngày có hiệu lực: 31/07/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2-LĐ/TT

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm lao động
Ngày ban hành: 26/02/1982
Ngày có hiệu lực: 13/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 35-TBXH

Hướng dẫn thi hành Điều 8 của Quyết định số 21-HĐBT ngày 8/8/1981 đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân đang công tác ở K, C về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động
Ngày ban hành: 05/10/1981
Ngày có hiệu lực: 20/10/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/TBXH

Quy định khoản tiền trợ cấp chôn cất
Ngày ban hành: 01/10/1981
Ngày có hiệu lực: 01/10/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 84
Tổng số trong ngày: 5185
Tổng số trong tuần: 47496
Tổng số trong tháng: 29698
Tổng số truy cập: 7793548