Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1048

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/08/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 24/05/2019
Ngày có hiệu lực: 10/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày ban hành: 20/03/2019
Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 07/03/2019
Ngày có hiệu lực: 22/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2019/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 01/02/2019
Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 21/01/2019
Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 9 thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày có hiệu lực: 21/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng số trong ngày: 992
Tổng số trong tuần: 8754
Tổng số trong tháng: 122437
Tổng số truy cập: 3634822