Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

547

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 48/2010/TT-BYT

Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 50/2010/TT-BYT

Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 41/2010/TTLT-BLĐTBXH- BYT

Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2010/TT-BYT

Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ - BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2010/TT-BYT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/06/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2010/TT-BYT

Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 45/2010/TT-BYT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
Ngày ban hành: 22/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2010/TT-BYT

Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc
Ngày ban hành: 15/12/2010
Ngày có hiệu lực: 29/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2010/TT-BYT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men
Ngày ban hành: 18/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2010/TT-BYT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Ngày ban hành: 05/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 160
Tổng số trong ngày: 6890
Tổng số trong tuần: 32326
Tổng số trong tháng: 14528
Tổng số truy cập: 7778378