Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

62

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
Ngày ban hành: 20/10/2000
Ngày có hiệu lực: 05/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2000/TTBYT

Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành: 17/10/2000
Ngày có hiệu lực: 17/10/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 3519/2000/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí cấp cứu 5 tai biến sản khoa
Ngày ban hành: 11/10/2000
Ngày có hiệu lực: 26/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 05/2000/CT-BYT

Về việc khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
Ngày ban hành: 05/10/2000
Ngày có hiệu lực: 05/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 3390/2000/QĐ-BYT

Về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric trong thực phẩm"
Ngày ban hành: 28/09/2000
Ngày có hiệu lực: 28/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT/BLĐTBXH-BYT

Hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh
Ngày ban hành: 20/09/2000
Ngày có hiệu lực: 05/10/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2000/TT-BYT

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi hoạt động chuyên môn, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thành lập cơ sở khám chữa bệnh bán công
Ngày ban hành: 18/09/2000
Ngày có hiệu lực: 03/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 3052/2000/QĐ-BYT

Về việc ban hành " Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính"
Ngày ban hành: 29/08/2000
Ngày có hiệu lực: 29/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 15/2000/TT-BYT

Hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm
Ngày ban hành: 30/06/2000
Ngày có hiệu lực: 15/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 14/2000/TT-BYT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với ghi nhãn hàng hoá Văcxin, sinh phẩm miễn dịch
Ngày ban hành: 22/06/2000
Ngày có hiệu lực: 07/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 69
Tổng số trong ngày: 15214
Tổng số trong tuần: 70757
Tổng số trong tháng: 52959
Tổng số truy cập: 7816809