Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

14

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 802-BYT/QĐ

Về việc tách vụ Kế hoạch - Tài chính thành hai vụ là vụ kế hoạch và vụ tài chính - kế toán
Ngày ban hành: 03/10/1990
Ngày có hiệu lực: 03/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/BYT-TT

Quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài
Ngày ban hành: 26/07/1988
Ngày có hiệu lực: 26/07/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 8/BYT-TT

Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Ngày ban hành: 05/04/1988
Ngày có hiệu lực: 01/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 20/BYT-TT

Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Ngày ban hành: 20/10/1987
Ngày có hiệu lực: 01/11/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/BYT-TT

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
Ngày ban hành: 09/01/1987
Ngày có hiệu lực: 09/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 933/BYT-QĐ

Về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý
Ngày ban hành: 16/10/1986
Ngày có hiệu lực: 31/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/TT-LB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương
Ngày ban hành: 05/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/08/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 19-TT/LB

Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước
Ngày ban hành: 19/08/1986
Ngày có hiệu lực: 19/08/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 13-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 72-CT ngày 25-03-86 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước
Ngày ban hành: 15/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 8/TTLB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý
Ngày ban hành: 14/04/1986
Ngày có hiệu lực: 14/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 193
Tổng số trong ngày: 6998
Tổng số trong tuần: 32434
Tổng số trong tháng: 14636
Tổng số truy cập: 7778486