Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1072

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 11/2019/TT-BYT

Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 17/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 44/2019/QH14

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
Ngày ban hành: 14/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 09/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BYT

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sáng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Ngày ban hành: 07/06/2019
Ngày có hiệu lực: 24/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BYT

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban
Ngày ban hành: 31/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BYT

Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 30/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BYT

Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BYT

Quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 21/03/2019
Ngày có hiệu lực: 22/09/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 84
Tổng số trong ngày: 1165
Tổng số trong tuần: 8927
Tổng số trong tháng: 122610
Tổng số truy cập: 3634995