Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1013

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 04/2019/TT-BYT

Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 30/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BYT

Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 21/03/2019
Ngày có hiệu lực: 22/09/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BYT

Quy định về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 01/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2018/TT-BYT

Quy định về việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BYT

Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2018/TT-BYT

Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2018/TT-BYT

Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2018/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 400
Tổng số trong ngày: 9303
Tổng số trong tuần: 72678
Tổng số trong tháng: 247379
Tổng số truy cập: 3273683