Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1095

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2019/TT-BYT

Quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT về hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BYT

Hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2019/TT-BCA

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 02/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2019/TT-BYT

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 16/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-BYT

Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 16/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-BYT

Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BYT

Quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng số trong ngày: 735
Tổng số trong tuần: 22606
Tổng số trong tháng: 145402
Tổng số truy cập: 4646194