Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

251

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 14/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 15/2010/TT-BVHTTDL

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billiards & snooker
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 14/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2010/TT-BVHTTDL

Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

119/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL

Quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa-thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngày ban hành: 22/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL

Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã
Ngày ban hành: 22/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng
Ngày ban hành: 01/11/2010
Ngày có hiệu lực: 16/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

98/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
Ngày ban hành: 21/09/2010
Ngày có hiệu lực: 06/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 10/2010/TT-BVHTTDL

Quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 09/09/2010
Ngày có hiệu lực: 01/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 126/2010/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010
Ngày ban hành: 24/08/2010
Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 367
Tổng số trong ngày: 6658
Tổng số trong tuần: 32094
Tổng số trong tháng: 14296
Tổng số truy cập: 7778146