Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

31

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 88/2000/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần II thông tư số 04/2000/TT/BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động Quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000
Ngày ban hành: 17/08/2000
Ngày có hiệu lực: 17/08/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 87/2000/QĐ-TTg

Về việc ủy quyền Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của công trình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 31/07/2000
Ngày có hiệu lực: 31/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN

Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em
Ngày ban hành: 05/07/2000
Ngày có hiệu lực: 20/07/2000
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT/BTC-BVHTT

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá
Ngày ban hành: 26/04/2000
Ngày có hiệu lực: 11/05/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN

Thông tư về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư do Bộ tư pháp-Bộ văn hoá thông tin-Ban thướng trực uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/03/2000
Ngày có hiệu lực: 15/04/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18/2000/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/NÐCP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao
Ngày ban hành: 01/03/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT/BGDĐT-BVHTT

Về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc học phổ thông
Ngày ban hành: 15/09/1999
Ngày có hiệu lực: 30/09/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 98/1999/TTLT/BTC-UBTDTT

Hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình quốc gia về thể thao
Ngày ban hành: 16/08/1999
Ngày có hiệu lực: 01/08/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 142/1999/QĐ-TTg

Về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 16/06/1999
Ngày có hiệu lực: 01/07/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTQ

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động.
Ngày ban hành: 11/06/1999
Ngày có hiệu lực: 26/11/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 166
Tổng số trong ngày: 6398
Tổng số trong tuần: 24195
Tổng số trong tháng: 6397
Tổng số truy cập: 7770247