Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

26

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 87/2000/QĐ-TTg

Về việc ủy quyền Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của công trình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 31/07/2000
Ngày có hiệu lực: 31/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN

Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em
Ngày ban hành: 05/07/2000
Ngày có hiệu lực: 20/07/2000
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT/BTC-BVHTT

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá
Ngày ban hành: 26/04/2000
Ngày có hiệu lực: 11/05/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2000/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/NÐCP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao
Ngày ban hành: 01/03/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT/BGDĐT-BVHTT

Về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc học phổ thông
Ngày ban hành: 15/09/1999
Ngày có hiệu lực: 30/09/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 98/1999/TTLT/BTC-UBTDTT

Hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình quốc gia về thể thao
Ngày ban hành: 16/08/1999
Ngày có hiệu lực: 01/08/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 142/1999/QĐ-TTg

Về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 16/06/1999
Ngày có hiệu lực: 01/07/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTQ

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động.
Ngày ban hành: 11/06/1999
Ngày có hiệu lực: 26/11/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 05/1999/QĐ-BNN/TCCB

Về việc thành lập công ty Sản xuất và Kinh doanh dụng cụ thể thao
Ngày ban hành: 07/01/1999
Ngày có hiệu lực: 07/01/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg

Về việc đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 03/12/1998
Ngày có hiệu lực: 03/12/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 68
Tổng số trong ngày: 3044
Tổng số trong tuần: 6597
Tổng số trong tháng: 83509
Tổng số truy cập: 3896538