Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

3

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 1042-TTLB/VH/TC

Về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn
Ngày ban hành: 22/07/1989
Ngày có hiệu lực: 22/07/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39-BXD/XDCB/ĐT

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
Ngày ban hành: 28/02/1989
Ngày có hiệu lực: 28/02/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 27/TT-LB

Hướng dẫn thi hành công văn số 1986/V5 ngày 5-5-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Ngày ban hành: 23/09/1986
Ngày có hiệu lực: 23/09/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Tổng số trong ngày: 3073
Tổng số trong tuần: 6626
Tổng số trong tháng: 83538
Tổng số truy cập: 3896567