Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

459

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT

Ban hành điều lệ trường tiểu học
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 115/2010/NĐ-CP

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 23/12/2010
Ngày có hiệu lực: 08/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT

Quy định điều kiện, hô sơ, quy trinh cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoăc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
Ngày ban hành: 22/12/2010
Ngày có hiệu lực: 07/02/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học
Ngày ban hành: 21/12/2010
Ngày có hiệu lực: 07/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT

Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp
Ngày ban hành: 08/12/2010
Ngày có hiệu lực: 22/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 154
Tổng số trong ngày: 14931
Tổng số trong tuần: 70474
Tổng số trong tháng: 52676
Tổng số truy cập: 7816526