Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

39

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 41/2000/QH10

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Ngày ban hành: 09/12/2000
Ngày có hiệu lực: 09/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 28/11/2000
Ngày có hiệu lực: 13/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 48/2000/QĐ-BGDĐT

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học
Ngày ban hành: 13/11/2000
Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 47/2000/QĐ-BGDĐT

Về việc ban hành Quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục
Ngày ban hành: 08/11/2000
Ngày có hiệu lực: 23/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
Ngày ban hành: 20/10/2000
Ngày có hiệu lực: 05/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2000/QĐ-BGDĐT

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 25/09/2000
Ngày có hiệu lực: 10/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 30/2000/QĐ-BGD

Về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm
Ngày ban hành: 25/07/2000
Ngày có hiệu lực: 10/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 23/2000/QĐ-BGDĐT

Về việc ban hành điều lệ trường trung học
Ngày ban hành: 11/07/2000
Ngày có hiệu lực: 26/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ngày ban hành: 08/06/2000
Ngày có hiệu lực: 23/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Ngày ban hành: 23/05/2000
Ngày có hiệu lực: 08/06/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 463
Tổng số trong ngày: 682
Tổng số trong tuần: 17238
Tổng số trong tháng: 103739
Tổng số truy cập: 6770478