Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 34-TT/LB

Hướng dẫn việc cấp tiền thưởng các “nhà gáo nhân dân, nhà giáo ưu tú”
Ngày ban hành: 03/12/1990
Ngày có hiệu lực: 03/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07 TT/LB

Hướng dẫn mức chi ngân sách Giáo dục năm 1990.
Ngày ban hành: 27/02/1990
Ngày có hiệu lực: 27/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 32 TT/LB

Hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường.
Ngày ban hành: 01/08/1988
Ngày có hiệu lực: 01/08/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 19 LB/TT

về mức chi bình quân cho một học sinh thuộc các trường phổ thông các cấp
Ngày ban hành: 23/07/1983
Ngày có hiệu lực: 01/07/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 248-TTg

Về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục
Ngày ban hành: 22/11/1973
Ngày có hiệu lực: 07/12/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 144
Tổng số trong ngày: 14973
Tổng số trong tuần: 70516
Tổng số trong tháng: 52718
Tổng số truy cập: 7816568