Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

933

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
Ngày ban hành: 24/11/2020
Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày có hiệu lực: 28/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành: 26/10/2020
Ngày có hiệu lực: 12/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT

quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
Ngày ban hành: 09/10/2020
Ngày có hiệu lực: 25/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT

quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Ngày ban hành: 06/10/2020
Ngày có hiệu lực: 20/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 223
Tổng số trong ngày: 6365
Tổng số trong tuần: 28805
Tổng số trong tháng: 165721
Tổng số truy cập: 8158394