Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

358

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 122/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2010/TT-BKHCN

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 26/2010/TT-BKHCN

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 22/02/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 22/2010/TT-BKHCN

Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2010/TT-BKHCN

Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2010/TT-BKHCN

Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18/2010/TT-BKHCN

Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 07/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2010/TT-BKHCN

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 03/12/2010
Ngày có hiệu lực: 16/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 62/2010/QĐ-TTg

Về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm
Ngày ban hành: 15/10/2010
Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 162
Tổng số trong ngày: 13422
Tổng số trong tuần: 68965
Tổng số trong tháng: 51167
Tổng số truy cập: 7815017