Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

37

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 130/2000/QĐ-BNN-KHCN

Về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/12/2000
Ngày có hiệu lực: 03/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

Về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá
Ngày ban hành: 12/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 2426/2000/CT- BKHCNMT

Về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001
Ngày ban hành: 12/12/2000
Ngày có hiệu lực: 12/12/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Về việc Quản lý mã số mã vạch
Ngày ban hành: 01/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2215/2000/TTLT/BKHCNMT-BNG

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 23/11/2000
Ngày có hiệu lực: 08/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT

Về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ngày ban hành: 12/09/2000
Ngày có hiệu lực: 27/09/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường.
Ngày ban hành: 07/08/2000
Ngày có hiệu lực: 22/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 21/2000/QH10

Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP

Về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005
Ngày ban hành: 05/06/2000
Ngày có hiệu lực: 20/06/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may
Ngày ban hành: 12/05/2000
Ngày có hiệu lực: 27/05/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng số trong ngày: 27
Tổng số trong tuần: 10078
Tổng số trong tháng: 26
Tổng số truy cập: 5927696