Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

715

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/10/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2020/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Ngày ban hành: 01/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày có hiệu lực: 05/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BKHCN

quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BKHCN

quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BKHCN

quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BKHCN

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em ”.
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 117
Tổng số trong ngày: 5978
Tổng số trong tuần: 28418
Tổng số trong tháng: 165334
Tổng số truy cập: 8158007