Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

246

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 30/2010/TT-BTTTT

Ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2010/TT-BTTTT

Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 28/2010/TT-BTTTT

Quy định nội dung giám sát thi công Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 13/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 79/2010/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2010/TT-BTTTT

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 110/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ
Ngày ban hành: 09/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 24/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành: 28/10/2010
Ngày có hiệu lực: 15/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 23/2010/TT-BTTTT

Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 15/10/2010
Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 06/10/2010
Ngày có hiệu lực: 20/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 54
Tổng số trong ngày: 3981
Tổng số trong tuần: 18638
Tổng số trong tháng: 95550
Tổng số truy cập: 3908579