Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

659

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Ngày ban hành: 20/10/2020
Ngày có hiệu lực: 06/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 23/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày có hiệu lực: 25/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày có hiệu lực: 25/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 22/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Ngày ban hành: 07/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Ngày ban hành: 03/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Ngày ban hành: 20/08/2020
Ngày có hiệu lực: 06/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Ngày ban hành: 20/08/2020
Ngày có hiệu lực: 06/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 22/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 54
Tổng số trong ngày: 3719
Tổng số trong tuần: 18197
Tổng số trong tháng: 202859
Tổng số truy cập: 7201331