Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

489

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 212/2010/TT-BTC

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày ban hành: 21/12/2010
Ngày có hiệu lực: 04/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Ngày ban hành: 17/12/2010
Ngày có hiệu lực: 31/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2010/TT-BGTVT

Về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy
Ngày ban hành: 01/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2010/TT-BGTVT

Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 01/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 30/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 34/2010/TT-BGTVT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 08/11/2010
Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 33/2010/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày ban hành: 15/10/2010
Ngày có hiệu lực: 29/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2010/TT-BGTVT

Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải
Ngày ban hành: 11/10/2010
Ngày có hiệu lực: 25/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 31/2010/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
Ngày ban hành: 01/10/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2010/TT-BGTVT

Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ
Ngày ban hành: 01/10/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 178
Tổng số trong ngày: 2587
Tổng số trong tuần: 9017
Tổng số trong tháng: 98962
Tổng số truy cập: 8091635