Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 2079-PC

Thành lập lượng lực thanh tra giao thông vận tải
Ngày ban hành: 13/11/1990
Ngày có hiệu lực: 13/11/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 211-HĐBT

về việc thu phí giao thông đường bộ, đường sông
Ngày ban hành: 09/11/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 36 TC/GTBĐ

Hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tầu xe
Ngày ban hành: 28/06/1987
Ngày có hiệu lực: 10/06/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 195-PC

Về việc ban hành Điều lệ tạm thời về liên hiệp vận chuyển hàng hoá giữa đường sắt, đường ôtô, đường sông, đường biển
Ngày ban hành: 27/01/1975
Ngày có hiệu lực: 11/02/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120-CP

Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt
Ngày ban hành: 27/08/1963
Ngày có hiệu lực: 28/08/1963
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 140
Tổng số trong ngày: 7872
Tổng số trong tuần: 37085
Tổng số trong tháng: 189907
Tổng số truy cập: 7727428