Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1152

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 45/2019/TT-BGTVT

ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 43/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Ngày ban hành: 07/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày ban hành: 07/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Ngày ban hành: 08/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.
Ngày ban hành: 03/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

quy định một số nội dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/10/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng số trong ngày: 2917
Tổng số trong tuần: 6626
Tổng số trong tháng: 70726
Tổng số truy cập: 4136540