Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

248

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Ngày ban hành: 15/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BKHĐT

quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 39/2019/QH14

Ngày ban hành: 13/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH MỨC CHO HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 37/2019/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày có hiệu lực: 07/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg

VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU THẦU
Ngày ban hành: 08/04/2019
Ngày có hiệu lực: 22/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Ngày ban hành: 08/04/2019
Ngày có hiệu lực: 28/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Ngày ban hành: 29/03/2019
Ngày có hiệu lực: 12/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN, HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN
Ngày ban hành: 29/03/2019
Ngày có hiệu lực: 12/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 51
Tổng số trong ngày: 1666
Tổng số trong tuần: 17694
Tổng số trong tháng: 92778
Tổng số truy cập: 4024675