Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

228

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 2331/QĐ-TTg

Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011
Ngày ban hành: 20/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2010/TT-BKH

Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư
Ngày ban hành: 13/12/2010
Ngày có hiệu lực: 26/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND

ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách địa phương, giai đoạn (2011- 2015)
Ngày ban hành: 10/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 193/2010/TT-BTC

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 02/12/2010
Ngày có hiệu lực: 16/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 71/2010/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
Ngày ban hành: 09/11/2010
Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 66/2010/QĐ-TTg

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Ngày ban hành: 27/10/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2010/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Ngày ban hành: 01/10/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 54/2010/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 24/08/2010
Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 91/2010/NĐ-CP

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành: 20/08/2010
Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 19/2010/TT-BKH

Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Ngày ban hành: 19/08/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 58
Tổng số trong ngày: 9629
Tổng số trong tuần: 32474
Tổng số trong tháng: 44363
Tổng số truy cập: 6711102