Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

50

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg

Về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của các Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 13/12/2000
Ngày có hiệu lực: 13/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 73/2000/NĐ-CP

Ban hành Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác
Ngày ban hành: 06/12/2000
Ngày có hiệu lực: 21/12/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

462/2000/QĐ-BKHĐT

Ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành: 15/09/2000
Ngày có hiệu lực: 30/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 850/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"
Ngày ban hành: 07/09/2000
Ngày có hiệu lực: 07/09/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2000/TT-BKHĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án qui hoạch
Ngày ban hành: 02/08/2000
Ngày có hiệu lực: 02/08/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 24/2000/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 31/07/2000
Ngày có hiệu lực: 01/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 05/2000/TT-BKH

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999
Ngày ban hành: 12/07/2000
Ngày có hiệu lực: 12/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/03/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro
Ngày ban hành: 05/07/2000
Ngày có hiệu lực: 20/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT/BKHĐT-BTCCBCP

Hướng dẫn việc tổ chức Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh và cấp huyện
Ngày ban hành: 07/06/2000
Ngày có hiệu lực: 22/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 185
Tổng số trong ngày: 133
Tổng số trong tuần: 32655
Tổng số trong tháng: 44544
Tổng số truy cập: 6711283