Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

547

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành: 24/09/2020
Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành: 18/09/2020
Ngày có hiệu lực: 05/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 94/2020/NĐ-CP

Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Ngày ban hành: 21/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 64/2020/QH14

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 61/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 59/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 52/2020/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Ngày ban hành: 27/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 290
Tổng số trong ngày: 5428
Tổng số trong tuần: 14147
Tổng số trong tháng: 222678
Tổng số truy cập: 7760199