Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

544

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 94/2020/NĐ-CP

Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Ngày ban hành: 21/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 64/2020/QH14

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 61/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 59/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 52/2020/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Ngày ban hành: 27/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 40/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2020/QĐ-TTg

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 06/03/2020
Ngày có hiệu lực: 16/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81
Tổng số trong ngày: 3906
Tổng số trong tuần: 18384
Tổng số trong tháng: 203046
Tổng số truy cập: 7201518