Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

658

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2018/TT-BXD

Hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BXD

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BXD

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BXD

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 20/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BXD

Hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày có hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BXD

Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 06/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BXD

Quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 05/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 86
Tổng số trong ngày: 1247
Tổng số trong tuần: 33047
Tổng số trong tháng: 102219
Tổng số truy cập: 2060163