Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1116

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày có hiệu lực: 22/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg

Quyết định về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày có hiệu lực: 01/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ,phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ,phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 23/2020/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 18/2020/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 11/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2020/QĐ-TTg

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Ngày ban hành: 31/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 362
Tổng số trong ngày: 1253
Tổng số trong tuần: 17809
Tổng số trong tháng: 104310
Tổng số truy cập: 6771049