Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1715

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày có hiệu lực: 25/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
Ngày ban hành: 04/09/2020
Ngày có hiệu lực: 04/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Ngày ban hành: 01/09/2020
Ngày có hiệu lực: 30/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 83/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 60/2020/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 17/2020/QĐ-TTg

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 22/05/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 82
Tổng số trong ngày: 6000
Tổng số trong tuần: 28440
Tổng số trong tháng: 165356
Tổng số truy cập: 8158029