Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1680

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày ban hành: 28/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý phân bón
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 18/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 57
Tổng số trong ngày: 213
Tổng số trong tuần: 13961
Tổng số trong tháng: 184344
Tổng số truy cập: 4685136