Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5256

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành: 28/02/2020
Ngày có hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

03/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày có hiệu lực: 09/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 21/02/2020
Ngày có hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 20/02/2020
Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 20/02/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 07/2020/TT-BTC

Quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 03/02/2020
Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2020/TT-BCT

quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
Ngày ban hành: 22/01/2020
Ngày có hiệu lực: 29/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2020/TT-BCT

quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP
Ngày ban hành: 22/01/2020
Ngày có hiệu lực: 05/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày có hiệu lực: 16/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 92
Tổng số trong ngày: 151
Tổng số trong tuần: 22736
Tổng số trong tháng: 4524
Tổng số truy cập: 5178162