Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1094

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 19/2018/NĐ-CP

Quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày có hiệu lực: 02/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 12/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 64/2017/TT-BCA

sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2017/TT-BCA

quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 142/2017/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Ngày ban hành: 11/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 59/2017/TT-BCA

quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 06/12/2017
Ngày có hiệu lực: 20/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2017/TT-BCA

sửa đổi Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 31/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 121/2017/NĐ-CP

quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120/2017/NĐ-CP

hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP

hợp nhất quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2017
Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 77
Tổng số trong ngày: 657
Tổng số trong tuần: 4906
Tổng số trong tháng: 39500
Tổng số truy cập: 792697