Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

891

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 39/2018/TT-BCT

quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày có hiệu lực: 14/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2018/TT-BCT

sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày có hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 47/2018/TT-BCT

quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 46/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 45/2018/TT-BCT

quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 43/2018/TT-BCT

quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BCT

quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 41/2018/TT-BCT

quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Ngày ban hành: 06/11/2018
Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 100/2018/TT-BTC

Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 57
Tổng số trong ngày: 9
Tổng số trong tuần: 8
Tổng số trong tháng: 102535
Tổng số truy cập: 2060479