Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

995

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 98/2020/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
Ngày ban hành: 07/07/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BCT

hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ- UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 02/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 03/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BCT

bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày ban hành: 15/06/2020
Ngày có hiệu lực: 31/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BCT

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
Ngày ban hành: 15/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 104
Tổng số trong ngày: 11421
Tổng số trong tuần: 28226
Tổng số trong tháng: 208349
Tổng số truy cập: 7469088