Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

943

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 51/2018/TT-BCT

quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Ngày ban hành: 19/12/2019
Ngày có hiệu lực: 04/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2015/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 71/2019/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2019/TT-BCT

sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Ngày ban hành: 26/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ
Ngày ban hành: 14/08/2019
Ngày có hiệu lực: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
Ngày ban hành: 31/07/2019
Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BCT

hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BCT

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 12/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
Ngày ban hành: 22/07/2019
Ngày có hiệu lực: 05/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BCT

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 44
Tổng số trong ngày: 3229
Tổng số trong tuần: 6783
Tổng số trong tháng: 83695
Tổng số truy cập: 3896724