Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

146

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP- TANDTC-VKSNDTC

Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 58/2020/QH14

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày ban hành: 16/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 102/2020/QH14

Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 22/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 05/03/2020
Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN

Quyết định về hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 14/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2019
Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 315
Tổng số trong ngày: 5915
Tổng số trong tuần: 28355
Tổng số trong tháng: 165271
Tổng số truy cập: 8157944