Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

576

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 55/2019/NĐ-CP

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 24/06/2019
Ngày có hiệu lực: 18/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

04/2019/TT-BTP

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 15/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BTP

Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 20/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BTP

Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Ngày ban hành: 15/03/2019
Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg

Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 24/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Ngày ban hành: 05/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Nghị định Về họ, hụi, biêu, phường
Ngày ban hành: 19/02/2019
Ngày có hiệu lực: 05/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 12/2019/NĐ-CP

Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 01/02/2019
Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BTP

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Ngày ban hành: 17/01/2019
Ngày có hiệu lực: 03/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

Bãi bỏ Thông tư 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 20/12/2018
Ngày có hiệu lực: 04/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 65
Tổng số trong ngày: 558
Tổng số trong tuần: 2477
Tổng số trong tháng: 54527
Tổng số truy cập: 3986424