Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1676

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 23/11/2018
Ngày có hiệu lực: 06/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 158/2018/NĐ-CP

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 162/2018/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 11/11/2018
Ngày có hiệu lực: 26/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 25/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 122/2018/NĐ-CP

Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Ngày ban hành: 17/09/2018
Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 11/09/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 16/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021
Ngày ban hành: 11/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 51
Tổng số trong ngày: 1202
Tổng số trong tuần: 33002
Tổng số trong tháng: 102173
Tổng số truy cập: 2060117