Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

93

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 24/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-UBDT

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 07/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-UBDT

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 03/11/2016
Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 03/11/2016
Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 160/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Ngày ban hành: 25/10/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 11/03/2016
Ngày có hiệu lực: 28/04/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2015/TT-UBDT

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 15/12/2015
Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 34/2015/NQ-HĐND

quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2018
Ngày ban hành: 11/12/2015
Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 02/2015/TT-UBDT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày có hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 66
Tổng số trong ngày: 1216
Tổng số trong tuần: 33017
Tổng số trong tháng: 102188
Tổng số truy cập: 2060132