Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

941

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 21/09/2017
Ngày có hiệu lực: 05/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 21/09/2017
Ngày có hiệu lực: 05/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 74
Tổng số trong ngày: 644
Tổng số trong tuần: 4892
Tổng số trong tháng: 39486
Tổng số truy cập: 792683