Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1013

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH

quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành: 30/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 161/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Ngày ban hành: 29/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 153/2018/NĐ-CP

Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 148/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Ngày ban hành: 24/10/2018
Ngày có hiệu lực: 15/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 140/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 NĐ số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2018/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành: 15/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Tổng số trong ngày: 1218
Tổng số trong tuần: 33018
Tổng số trong tháng: 102189
Tổng số truy cập: 2060133