Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1135

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Ngày ban hành: 14/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày ban hành: 15/10/2020
Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Ngày ban hành: 20/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành: 27/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày có hiệu lực: 24/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 38/2020/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 01/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 20/2020/NĐ-CP

Về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Ngày ban hành: 17/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 200
Tổng số trong ngày: 4895
Tổng số trong tuần: 4894
Tổng số trong tháng: 94839
Tổng số truy cập: 8087512