Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 47/2016/TT-BYT

Quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2016/TT-BYT

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BYT

Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 20/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2018/TT-BYT

Quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 30/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BYT

Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 30/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BYT

Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BYT

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BYT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BYT

Hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 12/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 176
Tổng số trong ngày: 4443
Tổng số trong tuần: 30443
Tổng số trong tháng: 88161
Tổng số truy cập: 1633086