Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

832

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 36/2017/TT-BYT

Về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Ngày ban hành: 31/07/2017
Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BYT

Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành: 28/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-BYT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 26/06/2017
Ngày có hiệu lực: 10/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Yên
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 29/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 240/2016/TT-BTC

Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Ngày ban hành: 11/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 243/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa
Ngày ban hành: 11/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2016/TT-BYT

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành: 28/09/2016
Ngày có hiệu lực: 01/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT

Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành: 05/08/2016
Ngày có hiệu lực: 19/09/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 71
Tổng số trong ngày: 639
Tổng số trong tuần: 4887
Tổng số trong tháng: 39481
Tổng số truy cập: 792678