Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

389

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 05/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 03/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 14/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 14/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 20/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 16/03/2018
Ngày có hiệu lực: 29/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL

Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 14/03/2018
Ngày có hiệu lực: 05/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL

Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 14/03/2018
Ngày có hiệu lực: 05/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 09/03/2018
Ngày có hiệu lực: 25/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 08/02/2018
Ngày có hiệu lực: 25/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 204
Tổng số trong ngày: 4163
Tổng số trong tuần: 30164
Tổng số trong tháng: 87882
Tổng số truy cập: 1632807