Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

347

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 109/2017/NĐ-CP

Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Ngày ban hành: 21/09/2017
Ngày có hiệu lực: 10/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 28/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Ngày ban hành: 20/03/2017
Ngày có hiệu lực: 05/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 02/2016/QH14

Ngày ban hành: 18/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

72/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 01/07/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

61/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày ban hành: 01/07/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

23/2016/QĐ-TTg

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
Ngày ban hành: 07/06/2016
Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 21/2016/QĐ-TTG

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày ban hành: 17/05/2016
Ngày có hiệu lực: 15/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quổc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 25/04/2016
Ngày có hiệu lực: 15/06/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bô sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/03/2016
Ngày có hiệu lực: 15/05/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 78
Tổng số trong ngày: 658
Tổng số trong tuần: 4907
Tổng số trong tháng: 39501
Tổng số truy cập: 792698