Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

574

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 174/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2019
Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày có hiệu lực: 23/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 09/09/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 03/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 17/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 276
Tổng số trong ngày: 5714
Tổng số trong tuần: 28154
Tổng số trong tháng: 165070
Tổng số truy cập: 8157743