Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

901

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 84/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 14/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 13/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT

quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Ngày ban hành: 05/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 11/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 26/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 22/05/2020
Ngày có hiệu lực: 07/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 319
Tổng số trong ngày: 1456
Tổng số trong tuần: 18012
Tổng số trong tháng: 104513
Tổng số truy cập: 6771252