Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

709

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 16/2019/TT-BKHCN

quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BKHCN

quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BKHCN

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em ”.
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.
Ngày ban hành: 25/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Ngày ban hành: 26/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 60/2019/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 05/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BKHCN

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN

Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 832
Tổng số trong ngày: 2767
Tổng số trong tuần: 37676
Tổng số trong tháng: 160472
Tổng số truy cập: 4661264