Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

665

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 38/2020/QĐ-TTg

Quyết định về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT

Thông tư về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối vói chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 28/10/2020
Ngày có hiệu lực: 12/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Ngày ban hành: 20/10/2020
Ngày có hiệu lực: 06/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 119/2020/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày ban hành: 07/10/2020
Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 23/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày có hiệu lực: 25/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày có hiệu lực: 25/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Ngày ban hành: 07/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Ngày ban hành: 03/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 137
Tổng số trong ngày: 5308
Tổng số trong tuần: 5307
Tổng số trong tháng: 95252
Tổng số truy cập: 8087925