Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

650

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 22/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BTTTT

Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BTTTT

sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 25/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

Thông tư về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 04/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT

Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 07/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT

Về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Ngày ban hành: 13/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 47/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Ngày ban hành: 09/04/2020
Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 321
Tổng số trong ngày: 1458
Tổng số trong tuần: 18014
Tổng số trong tháng: 104515
Tổng số truy cập: 6771254