Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1156

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 89/2019/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 82/2019/NĐ-CP

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2019/TT-BGTVT

ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 43/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Ngày ban hành: 07/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày ban hành: 07/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Tổng số trong ngày: 103
Tổng số trong tuần: 13851
Tổng số trong tháng: 184234
Tổng số truy cập: 4685026