Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1141

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

quy định một số nội dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/10/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 35/2019/TT-BGTVT

quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.
Ngày ban hành: 09/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép ...
Ngày ban hành: 07/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT

quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.
Ngày ban hành: 06/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 34/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.
Ngày ban hành: 06/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT

công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.
Ngày ban hành: 04/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ
Ngày ban hành: 29/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.
Ngày ban hành: 28/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 87
Tổng số trong ngày: 605
Tổng số trong tuần: 2524
Tổng số trong tháng: 54574
Tổng số truy cập: 3986471