Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT

Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT

Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 29/2018/QH14

Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 73/2018/QH14

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 29/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU, BẾN, PHAO NEO, DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 101/2018/TT-BTC

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 104/2018/TT-BTC

Quy định về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 89
Tổng số trong ngày: 9881
Tổng số trong tuần: 9880
Tổng số trong tháng: 379940
Tổng số truy cập: 5927498