Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 60/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP QUỐC GIA
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày có hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BCT

quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Ngày ban hành: 19/04/2018
Ngày có hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KIỂM VIÊN ĐƯỜNG SẮT VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KIỂM ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 19/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 58/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày có hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 57/2018/NĐ-CP

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Ngày ban hành: 17/04/2018
Ngày có hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 57/2018/NĐ-CP

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Ngày ban hành: 17/04/2018
Ngày có hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 17/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực