Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19748

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày có hiệu lực: 17/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2018/TT-BQP

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2018/TT-BGTVT

quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày có hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BGTVT

quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt
Ngày ban hành: 26/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BCT

sửa đổi Thông tư số 21/2017/ TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày ban hành: 26/04/2018
Ngày có hiệu lực: 26/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Hướng dẫn việc áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày có hiệu lực: 09/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BXD

Hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày có hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành: 23/04/2018
Ngày có hiệu lực: 21/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực