Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 63/2018/NĐ-CP

VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2018/TT-BTC

Hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2018/TT-BTC

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BYT

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BYT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BYT

Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP
Ngày ban hành: 03/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BTC NGÀY 12/5/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực