Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06/2018/TT-BXD

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BXD

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 07/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2018/QĐ-TTg

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 68/2018/TT-BTC

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 03/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực