Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19762

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 67/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỦY LỢI
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BGTVT

Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BGTVT

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT

Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BGTVT

Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BGTVT

Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH 02 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG, GIAO NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT

Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD”
Ngày ban hành: 09/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực