Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 69/2018/QH14

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 23/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 150/2018/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 153/2018/NĐ-CP

Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 152/2018/NĐ-CP

Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2018/TT-BCT

quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Ngày ban hành: 06/11/2018
Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 05/20118/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 222
Tổng số trong ngày: 1753
Tổng số trong tuần: 19964
Tổng số trong tháng: 1752
Tổng số truy cập: 5175390