Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19891

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BTP

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 64/2018/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2016/TT-BYT

Quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2016/TT-BYT

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 11/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

Quy định về tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 105/2018/TT-BQP

Sửa đổi Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện
Ngày ban hành: 24/07/2018
Ngày có hiệu lực: 08/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2018/NĐ-CP

Quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
Ngày ban hành: 20/07/2018
Ngày có hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Ngày ban hành: 20/07/2018
Ngày có hiệu lực: 20/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 120
Tổng số trong ngày: 3801
Tổng số trong tuần: 72540
Tổng số trong tháng: 124374
Tổng số truy cập: 4287855