Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20174

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 29/2018/QH14

Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 73/2018/QH14

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 29/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU, BẾN, PHAO NEO, DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 101/2018/TT-BTC

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 104/2018/TT-BTC

Quy định về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 102/2018/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 71/2018/QH14

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 438
Tổng số trong ngày: 3631
Tổng số trong tuần: 56459
Tổng số trong tháng: 214226
Tổng số truy cập: 5153906