Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19890

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 03/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT

quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành: 03/08/2018
Ngày có hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM
Ngày ban hành: 01/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 01/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 01/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 31/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/07/2018
Ngày có hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 563
Tổng số trong ngày: 3348
Tổng số trong tuần: 56504
Tổng số trong tháng: 108338
Tổng số truy cập: 4271819