Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19732

văn bản
Số ký hiệu

74/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ THẨM QUYỀN XÉT, CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 71/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 64/2018/TT-BQP

Quy định về thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BYT

Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 30/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 966
Tổng số trong ngày: 1245
Tổng số trong tuần: 3164
Tổng số trong tháng: 55214
Tổng số truy cập: 3987111